• Kontakt tel.:063 484 844 (Alisa, Tajnica Udruge/Udruženja)
  • E-mail: udruga.perinatalna.bih@gmail.com
  • Adresa: Kralja Tvrtka bb, 88ooo Mostar