UNFPA EECA, Populacijski fond Ujedinjenih naroda za Istočnu Europu i Srednju Aziju, Univerzitet Ghent i ANSER, pripremili su online anketu za doktore/ice medicine kako bi bolje razumjeli čimbenike koji utječu na odabir kontracepcije u regionu.

Ova kratka anketa je ista za sve zemlje, a za popunjavanje je moguće odabrati jedan od tri službena jezika u BiH.

Predviđeno trajanje ankete je šest tjedana.

Analiza podataka istraživanja na regionalnoj razini radit će Univerzitet Ghent, ANSER i UNFPA EECA, koji će pripremiti regionalno izvješće.

Link za anketu